IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Referendarz Sądowy Wojciech Ziętek - Przewodniczący Wydziału

Justyna Opalińska – Kierownik Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych
tel. 17 22 77 247, e-mail: wkw@kolbuszowa.sr.gov.pl,

skrytka e-PUAP : /SRKolbuszowa/SkrytkaESP

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. 17 22 77 226

 

Właściwość miejscowa:

 miasto: Kolbuszowa, oraz gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów.

Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej.

Elektroniczna Księga Wieczysta

Formularze wniosków stosowanych w sprawach dot. ksiąg wieczystych oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW.

W celu uzyskania odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej należy złożyć wniosek – można wykorzystać formularz KW-ODPIS AKT

 

Plik
Załącznik Size
KW-ODPIS-AKT.DOC 72.5 KB
KW-ODPIS-AKT.PDF 44.69 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 08:30
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2023-06-23 12:30
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 4 413