I Wydział Cywilny

SSR Katarzyna Cichoń - Przewodniczący Wydziału

Maria Pastuła - Kierownik Sekretariatu Wydziału Cywilnego
tel. 17 22 77 200 wew. 221, e-mail: cywilny@kolbuszowa.sr.gov.pl,

skrytka e-PUAP : /SRKolbuszowa/SkrytkaESP

 

Właściwość rzeczowa:
 

 • Sprawy z repertorium "C":
  - o przeniesienie prawa własności nieruchomości;
  - o eksmisję;
  - o wydanie nieruchomości;
  - o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych;
  - o naruszenie posiadania;
  - o zwolnienie spod egzekucji;
  - o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
  - o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody resortu zdrowia;
  - o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody innych resortów;
  - roszczenia z art. 412 kc.;
  - o uchylenie uchwały organu spółdzielczego z wyłączeniem uchwał dot. Spółdzielni;
  - o rentę wyrównawczą i zadośćuczynienie;
  - o ustalenie;
  - o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000,00zł) ;
  - o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem;
  - o odwołanie darowizny;
  - o zachowek;
  - o odszkodowanie;
  - o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  - o wydanie.
 • Sprawy z repertorium "Co"
  - w przedmiocie egzekucji z nieruchomości;
  - w przedmiocie egzekucji sądowej;
  - o nadanie klauzuli wykonalności;
  - o zwolnienie od opłaty sądowej;
  - o zwolnienie od opłaty egzekucyjnej;
  - skarga na czynności komornika;
  - o odtworzenie akt;
  - o wyjawienie majątku;
  - o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego;
  - zbieg egzekucji;
  - ze skargi o wznowienie postępowania;
  - o dokonanie czynności;
  - o ustanowienie kuratora;
  - o zawezwanie do próby ugodowej;
  - o udzielenie zabezpieczenia;
  - o wyłączenie komornika;
  - zarzuty na plan podziału.
 • Sprawy z repertorium "Nc"
  - o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000,00zł).
 • Sprawy z repertorium "Ns"
  - o zezwolenie na wypłacenie z depozytu;
  - o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;
  - o stwierdzenie nabycia spadku;
  - o uzupełnienie postanowienia;
  - o uchylenie postanowienia;
  - o dział spadku;
  - o podział majątku wspólnego;
  - o zasiedzenie;
  - o ustanowienie drogi koniecznej;
  - o zniesienie współwłasności;
  - o rozgraniczenie;
  - o uznanie za zmarłego;
  - o uwłaszczenie.
 • Sprawy cywilne w postępowaniu uproszczonym oraz sprawy dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy. Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących sprawach:

- o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tyś. zł.,
a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności
towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu
umowy nie przekracza tej kwoty,

- o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat
z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na
wartość przedmiotu sporu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 08:26
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2022-04-29 13:33
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 4 148